- การสมัคร และ ค่าเล่าเรียน

ขึ้นไปด้านบน  >  การสมัคร และ ค่าเล่าเรียน  >  ผู้สมัครที่มีวีซ่าอื่นๆ

ผู้สมัครที่มีวีซ่าอื่นๆ ผู้สมัครสำหรับวีซ่านักเรียน

ถ้าคุณมีรายการวีซ่าเหล่านี้ คุณสามารถสมัครได้ทั่วญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียน

วีซ่าชั่วคราว (วีซ่าท่องเที่ยว)   2014.10〜
ระยะเวลา 3 เดือน
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก 21,000เยน
ค่าเล่าเรียน (3เดือน) 138,000เยน
ค่าตำราเรียน 10,000เยน
รวม 169,000เยน

*ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน จะจ่ายเงินคืนเมื่อคุณจบหลักสูตร
*มันเป็นความรับผิดชอบของนักเรียนแต่ละคน เพื่อยืนยันว่า สามารถได้รับวีซ่า 90 วันได้ด้วยตัวเอง กรุณาติดต่อสถานกงสุลในประเทศของคุณ สำหรับเรื่องรายละเอียด

วีซ่าเวิร์คกิ้งฮอลิเดย์,คู่สมรส หรือ บุตรของคนญี่ปุ่น, อาศัยกับครอบครัว, พำนักระยะยาว, ถือสัญชาติญี่ปุ่น ฯลฯ   2014.10〜
ระยะเวลา 3 เดือน
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก 21,000เยน
ค่าเล่าเรียน (3เดือน) 138,000เยน
ค่าตำราเรียน 20,000เยน
รวม 179,000เยน

*ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน จะจ่ายเงินคืนเมื่อคุณจบหลักสูตร
*มันเป็นไปได้ที่จะต้องลงทะเบียนมานานกว่า 3เดือน
*นักเรียนที่ชำระเงินว่างหน้า 6เดือน มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดร้อยละ 5%

วิธีการสมัคร

กรอกข้อมูลรายละเอียดแล้วส่งมาให้กับทางเรา เมื่อทางเราได้รับและยืนยันข้อมูลของคุณ คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ

การสอบถาม

เอกสารที่จำเป็น

  • ใบสมัคร ดาวโหลด
  • ถ่ายเอกสารหนังสือเดินทาง และ บัตรประจำตัวประชาชน
  • รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน จำนาวน 4 ใบ (4x3cm)

*ความต้องการอาจแตกต่างกันตามสัญชาติ ดั้งนั้นโปรดตรวจสอบเพื่อนยืนยันกับเรา ในตอนที่คุณเตรียมใบสมัครของคุณ

เนื้อหาหลักสูตร

กรุณาคลิ๊กที่นี้เกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร

Top