- การสมัคร และ ค่าเล่าเรียน

ขึ้นไปด้านบน  >  การสมัคร และ ค่าเล่าเรียน  >  ผู้สมัครสำหรับวีซ่านักเรียน

ผู้สมัครสำหรับวีซ่านักเรียน ผู้สมัครที่มีวีซ่าอื่นๆ

ทางโรงเรียนสามารถเป็นสปอนเซอร์ให้นักเรียนในการขอวีซ่าตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี

ปฏิทินของทางโรงเรียน,การเริมการเรียนการสอน และการรับสมัคร

ปฏิทินของทางโรงเรียน การเริมการเรียนการสอน และการรับสมัคร
เมษายน (2ปี) เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 09/01 ถึง 10/31
กรกฏาคม (1ปี 9เดือน) เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12/10 ถึง 02/10
ตุลาคม (1ปี 6เดือน)  เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 03/10 ถึง 05/10

วิธีการสมัคร

…ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร
…ความรับผิดชอบของเรา
1 กรอกรายละเดียวแล้วส่งมาให้ทางเรา

2 หลังจากได้รับการยื่นยันแล้ว ทางเราจะส่งข้อความต่อรับกลับไป

3 ส่งใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษร (กรุณาส่งใบสมัครในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม) 

4 คอนเฟิร์มการสมัคร

5 จ่ายค่าสมัคร

6 ส่งข้อมูลของนักเรียนให้สำหนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว ซึ่งจะได้รับใบรับรองจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (จำเป็นที่จะต้องได้รับวีซ่านักเรียน)

7 ส่งใบรับรองนักเรียน ใบเกรด คืนแก่นักเรียน

8 จ่ายค่าลงทะเบียน และ ค่าเล่าเรียน

9 ส่งใบรับรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

10 ยื่นขอวีซ่าที่สถานกงสุลญี่ปุ่นที่ใกล้ที่สุด

11 เดินทางมาญี่ปุ่นหลังจากได้รับวีซ่า

การตรวจทานของด่านตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว จากรายการในใบสมัครของคุณอาจจะใช้เวลานานถึง 4-6 เดือน

ค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียน

ค่าใช่จ่ายครั้งแรก (สำหรับค่าเล่าเรียน 6 เดือน)  2015.1〜
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ¥25,000
ค่าลงทะเบียน ¥63,000
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥25,000
ค่าเล่าเรียน (6 เดือน) (*) ¥312,000
ตำราเรียน ¥30,000
ประกันนักเรียน ¥10,000
ยอดรวม(*) ¥465,000

(*)นักเรียนจากประเทศมองโกเลีย พม่า บังกลาเทศ เนปาลศรีลังกา และ เวียดนาม ต้องจ่ายเงินค่าเทอมเต็มจำนวน (รวม 777,000เยน)

ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด
1ปี 1ปี 6เดือน 1ปี 9เดือน 2ปี
¥777,000 ¥1,254,100 ¥1,411,000

เอกสารที่จำเป็น

 • ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และ ใบกรอกประวัติส่วนตัว
 • ต้นฉบับใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย (เอกสารทั้งหมดจะถูกส่งกลับเมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้น)
 • ต้นฉบับใบรับรองสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนที่ท่านจบการศึกษา
 • ถ้านักเรียนสอบผ่านระดับภาษาญี่ปุ่น N5 หรือสูงกว่า กรุณาส่งเอกสารเหล่านั้นมาด้วย
 • รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน 8 ใบ (4x3cm)
 • หลักฐานทางด้านการเงิน ซึ่้งประกอบด้วย
  • บัญชีธนาคารของบุคคลที่สนับสนุนรายจ่ายของคุณ 
  • กรอกแบบฟอร์มทางการเงิน ดาวน์โหลด
  • ใบรับรองการทำงาน
  • หลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี
  • คำอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและบุคคลที่สนับสนุนเงินรายจ่าย (เช่น ครอบครัว)

*ความต้องการจะแตกต่างกันออกไปตามสัญชาติ ดังนั้นโปรดตรวจสอบเพื่อยืนยันกับทางเรื่อ ในขั้นตอนการเตรียมใบสมัครของคุณ

เนื้อหาหลักสูตร

กรุณาคลิ๊กที่นี้เกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร

Top