- โรงเรียนของเรา

ขึ้นไปด้านบน  >  โรงเรียนของเรา  >  กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมของโรงเรียน

 • Karate

 • Kendo

 • Christmas

 • athletic

 • excursion

 • Tanabata

 • ceremony

 • Sumo tour

 • kimono

 • Disaster management training

 • Aquarium

 • Disneyland Disney Sea

 • Making Soba noodle

 • Exchange meetings with the university

 • Aikido

 • calligraphy

 • exchange meeting with high school students

 • Zoo

 • poem card game

 • Summer Course

 • bowling

 • Class party

 • tea ceremony

 • Cherry blossom party

Top